Merkez Konuşmaları

8-agustos-s1_1690804539.png (532 KB)

The Spanish Welfare State: A Historical and Comparative Perspective

Abraham Ruano Ventura - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, E-Öğrenme Merkezi, Sosyal Hizmet Bölümü

 

Tarih: 8 Ağustos 2023

Saat: 14:00

Yer: ZOOM

 

Zoom Etkinlik Linki: https://us06web.zoom.us/j/86918528019?pwd=N3dSUzUrUE80MExiRTR6NURnK3lKUT09

 

Özet

Bu sunumda, İspanyol refah devletinin temeli ve evrimi araştırılarak tarihî gelişimini incelenecek ve günümüzdeki temel özelliklerine vurgu yapılacaktır. İspanya'nın sosyal hizmetler sistemi, başlangıcından günümüze kadar önemli değişiklikler geçirmiş ve mevcut modelini şekillendirmiştir. İspanya'nın refah devletinin kökleri, 20. yüzyılın başlarında ilk sosyal politikaların oluşturulduğu döneme kadar dayandırılabilir. Bu politikalar çoğunlukla işçi hakları ve sosyal güvenceye odaklanmaktaydı. Ancak, sosyal harcamaların kısıtlı olması ve kapsamlı refah programlarının eksikliği ile belirginleşen erken Franco diktatörlüğü döneminde refah devleti sınırlı gelişme göstermiştir; bu dönemdeki ekonomik sonuçlar darbe ve iç savaşın ardından ortaya çıkmıştır. 1960-1990 yılları arasında gösterilen ciddi çabalar ve sosyal yatırımlar, bugün İspanyol Refah Devleti olarak bilinen sistemin temelini oluşturmuştur. Bu dönemde hızlı bir gelişme yaşanmış olsa da, sonraki dönemlerde gerileme yaşanmış ve önemli ilerlemeler kaydedilememiştir. İspanyol refah devletinin belirgin bir özelliği, 17 topluluğa geniş özerklik tanıyan yapısıdır. Bu bölgesel özerklik, ülke genelinde farklı refah politikalarının uygulanmasına yol açmış ve bazı bölgelerin diğerlerinden daha kapsamlı sosyal hizmetler sunmasına neden olmuştur.

20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında, İspanya, 2008 mali krizi gibi önemli ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmış ve refah devleti ciddi şekilde etkilenmiştir. Kriz, sosyal programlar dahil kamu harcamalarında kesintilere ve mali baskılarla başa çıkmak için kemer sıkma önlemlerinin uygulanmasına yol açmıştır. İspanya, diğer sosyal refah sistemleriyle karşılaştırıldığında genellikle Akdeniz modeli içinde sınıflandırılmaktadır ve diğer Güney Avrupa ülkeleriyle benzerlikler göstermektedir. Diğer bazı Avrupa ülkelerine kıyasla İspanya, düşük gelirli aileler, yaşlılar ve engelliler gibi belirli gruplar için sosyal güvence katkılarıyla bütçe hesabına dayalı sosyal yardımları birleştirerek daha hedef odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. Aile ağları ve resmi olmayan destek sistemleri, resmi sosyal yardımları tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. İspanya'da resmi olmayan ekonomi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha yaygındır.

İspanyol refah devletinin güçlü yanları arasında, birçok alanda iyi bir performans sergileyen sağlık sistemi bulunmaktadır. Emeklilik sistemi de belirli güçlü yanlar göstermekte, yüksek emeklilik kapsamı ve nispeten iyi emeklilik maaşıyla yaşlı yoksulluğu oranlarının düşük olmasını sağlamaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre, İspanya'daki ortalama emeklilik maaşı oranı OECD ortalaması olan %63'e kıyasla yaklaşık %72 seviyesindedir. Ancak, gelir destek sistemlerinin yetersizliği konusunda hala zayıf yönler bulunmakta ve nüfusun önemli bir bölümünü yoksulluğa karşı savunmasız bırakmaktadır. 2019 yılındaki Eurostat verilerine göre, İspanyolların yaklaşık %21.8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Ayrıca, bölgesel eşitsizlikler; tarihsel, ekonomik ve siyasi faktörlere dayanan kalıcı ve karmaşık bir sorun olarak devam etmektedir. Ek olarak, İspanya, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük bir kamu konut oranına sahipken, ev sahipliği oranı daha yüksektir. Ülkenin milli gelirine oranla eğitim harcamaları da diğer gelişmiş ülkelerin ortalamasının altındadır.

Sonuç olarak, İspanyol refah devletinin tarihî ve karşılaştırmalı perspektifini anlamak, politika yapıcılar için ülkenin meydan okumalarına yönelik değerli içgörüler sunmakta, daha adil ve kapsayıcı bir sosyal refah sistemi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Gelir desteğini güçlendirme, bölgesel eşitsizlikleri azaltma, konut ve eğitim politikalarını iyileştirme çabaları, İspanya'da daha güçlü ve dengeli bir refah devletinin inşa edilmesine katkıda bulunabilecektir.

 

Etkinliği YouTube kanalından izleyebilirsiniz: https://youtu.be/p6HW_3me5DY

 

Center Talks-Etkinlik görseli (1).png (885 KB)


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 11.02.2024 20:51:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM