Makale

 

2023

Aysan, M. F. & Ekhtiari, M. (2023). Günümüz Türkiyesi'nde İranlı göçmenlerin sosyoekonomik entegrasyonu. İnsan ve Toplum, 13(1), 225-253.

 

2022

Nişancı, Z. & Nişancı, A. A. (2022). Between-reporter agreement among couples: exploring nonlinear patterns in marital conflict. Journal of Interpersonal Violence, 1(22).
 
Acartürk, C., Uygun, E., İlkkursun, Z., Yurtbakan, T., Kurt, G., Adam-Troian, J., ... & Nişancı, Z. (2022). Group problem management plus (PM+) to decrease psychological distress among Syrian refugees in Turkey: a pilot randomised controlled trialBMC Psychiatry22(1), 1-11.

Nişancı, Z. & Nişancı, A. A. (2022). Social media use, socialization, and perceptions of Syrians among Turkish youth: findings from a national survey. Journal of Economy Culture and Society, 1-16.

Nişancı, Z. (2022). A critical review of secularization debates: bringing in the question of human agency and social movement dynamics. Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 27(52), 127-167.

Nişancı, A. A. (2022). Barriers to early intervention services: the case of immigrant children with developmental delays in the United States. Toplumsal Değişim, 4(2), 70-80.

Kılavuz, M. T. (2022). Otoriter rejimi yeniden yapılandırmak: 1990’larda Cezayir’de kriz sonrası rejim konsolidasyonu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 10(2), 266-291.

 

2020

Kılavuz, M. T. & Sumaktoyo, N. G. (2020). Umutlar ve hayal kırıklıkları: Arap ayaklanmalarından sonra rejim değişikliği ve demokrasiye destekDemocratization, 27, 854-873.

Kılavuz, M. T. (2020). Arap ayaklanmalarında protestolara katılımın belirleyicileri: Mısır ve Tunus’ta sıkıntılar ve fırsatlar. Uluslararası İlişkiler-International Relations, 17(67), 81-96.

Bayraktar, A. (2020). Borç sosyolojisi. Sociological Research Online, 25(4), 736-737. (Orijinal Basım İngilizce)

 

2019

Aysan, M. F. & Tenkorang, E. Y. (2019). Editorial. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi-Istanbul University Journal of Sociology, 39(2), 225-227.

 

2018

Yetiş-Bayraktar, A., Aytaç, I. A., & Rankin, B. H. (2018). Ekonomik sıkıntı, sosyal destek ve depresyon: Türkiye örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 45-64.

 

2017

Mercan, M. H. & Kılavuz, M. T. (2017). Tunus'ta demokratikleşme ve elit teorisi. Uluslararası İlişkiler-International Relations, 14(55), 75-92. 

 

2016

Aysan, M. F. & Aysan, Ü. (2016). Who cares? Elderly care in Turkey. Economia Lavoro, 50(3). (Orijinal Basım İngilizce).

Wynn, J. R. & Yetiş-Bayraktar, A. (2016). The sites and sounds of placemaking: branding, festivalization, and the contemporary city. Journal of Popular Music Studies, 28(2), 204-223. (Orijinal Basım İngilizce).

 

2015

Aysan, M. F. & Özdoğru, A. A. (2015). Avrupa'da erken çocukluk bakımı ve eğitiminin mukayeseli analizi. Turkish Journal of Sociolıgy-Sosyoloji Dergisi, 35(1).

Aysan, M. F. & Senanur, A. (2015). Türkiye'de gençliğin refahı sosyal politikalar ve kurumlar. Journal of Youth Research-Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(6), 109-143.

 

2014

Güneş, E. & Aysan, M. F. (2014). Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da militarizm ve refah dağılımı. Afro Euroasian Studies, 3(2), 68-91. (Orijinal Basım İngilizce).

 

2013

Yetiş-Bayraktar, A., Budig, M. J., & Tomaskovic-Devey, D. (2013). Mağaza katından mutfak katına: annenin mesleki karmaşıklığı ve çocukların okuma ve matematik becerileri. Work and Occupations, 40(1), 37-64.(Orijinal İngilizce Basım).

Aysan, M. F. (2013). Reformlar ve zorluklar: Türkiye'nin emeklilik rejimi yeniden ziyaret ediliyor. Emerging Markets Finance and Trade, 49, 148-162.

 

2012

Aysan, M. F. (2012). Emeklilik rejimleri, cinsiyet ve kuşak eşitsizlikleri: yaşlanan sanayi sonrası demokrasilerde kurumsal farklılıkların kalıcılığı. Ageing Populations in Post-Industial Democracies: Comparative Studies of Policies and Politics, 76, 106-126. (Orijinal Basım İngilizce).

 

2009

Aysan, M. F. & Beaujot, R. (2009a). Yaşlanan nüfuslar için refah rejimleri: reform için tek yol yok. Population and Developmen Review, 35(4), 701-721. (Orijinal Basım İngilizce).

Aysan, M. F. & Beaujot, R. (2009b). Sosyal politikalar, işgücü piyasaları ve annelik: Avrupa ülkelerinin karşılaştırmalı bir analizi. Canadian Journal of Sociology-Cahiers Canadiens de Sociologie, 34(2), 512-514. (Orijinal Basım İngilizce).

 

2008

Aysan, M. F. & Kaya, A. (2008). Türkiye de Sosyal Politika Disiplininin ve Uygulamalarının GelişimiTALID6(11),223-250.

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 17.05.2023 13:00:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM