Araştırmacılar

101347

Doç. Dr. Halim Baş, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde doktora eğitimine başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. 2015-2022 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda ders vermiştir. Halihazırda Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde görev yapmaktadır. Sosyal politika, gençlik, uluslararası öğrenciler, nitelikli iş gücü ve beyin göçü konularında ulusal ve uluslararası indekslerde taranan bilimsel dergilerde çok sayıda ulusal projede araştırmacı olarak çalışan ve makaleler yayınlayan Baş'ın iyi derecede İngilizce bilgisi bulunmaktadır.

https://avesis.marmara.edu.tr/14878

 

100196

Dr. Öğr. Üyesi A. Sena Sezgin, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısıdır. Lisans eğitimini 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesiyle; yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör danışmanlığında yönetici işlevler ve irade hakkında hazırladığı tezle; doktora eğitimini ise Prof. Dr. Sevim Cesur danışmanlığında “Ebeveynin 'Üstün Zekâlı' Çocuğa Sahip Olma Algısı: Etiketleme” başlıklı tezle İstanbul Üniversitesi Psikoloji Programında tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesinde 2015 yılında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Kalem Vakfı Okullarında 2006 yılından itibaren mentör olarak başladığı görevi psikolog olarak sürdürmüştür. Kalem Vakfı Okullarında yönetim kurulu üyesi, süpervizör ve psikolog, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi’nde Koordinasyon Kurulu Üyesi, Kalem Vakfı Yayınları’nda ve Kalem Akademi Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü’nde bilim editörü ve Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanları, üstün zekâ algısı ve politikaları, etiketleme, narsisizm, narsisizm kültürü, okul psikolojisi, irade ve yönetici işlevlerdir.

https://avesis.marmara.edu.tr/14628/egitim

image0.jpeg (173 KB)

Doç. Dr. Fatma Özge Ünsal, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına kabul edilerek çalışmasını çocukların sosyal becerilerinin gelişimi ve çocuklardaki davranış sorunları üzerine yapmıştır. Doktora derecesini okul öncesi çocukları için psikolojik dayanıklılık programının 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerine ve problem davranışlarına etkisi üzerine almıştır. Çalışmasının tez yazım aşamasını Italya’da Bologna’da Modena di Reggio Emilia Universitesinde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Biriminde program sorumlusu olarak görev yapmış olup halen Marmara Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Dr. olarak çalışmalarına devam etmektedir. Okul öncesi dönem çocukların sosyal becerileri, problem davranışları, psikolojik dayanıklılıkları, duygusal düzenleme, okul öncesi eğitim programları, çocuk edebiyatı çalıştığı konular arasında yer almaktadır.

https://avesis.marmara.edu.tr/ozge.unsal

Merve Taşcıoğulları fotoğraf.jpg (372 KB)
Merve Taşcıoğulları, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Akabinde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. 2022 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. Temel ilgi alanları sosyal politikalar, aile sosyolojisi, çalışma sosyolojisi, dijital dönüşüm, ve yapay zekadır.
Belkıs Yüce.jpg (97 KB)

Belkıs Yüce, 2020 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden üçüncülük derecesiyle mezun olmuştur. 2021 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çift anadal bölümünü bitirmiştir. Çift anadal eğitimi sırasında Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezinde staj yapmıştır. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. İlgi alanları aile sosyolojisi, aile içi şiddet, boşanma, ebeveynlik rolleri ve sosyal politikalardır.


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 19.11.2023 13:24:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM