Kitap/Kitap Bölümü

 

2022

Aysan, F. M. (2022). Türkiye’de nüfus ve toplum. İstanbul: Yeditepe Yayınevi. ISBN: 978-625-8260-00-7.

Aysan, M. F., Güneş, Ö. (2022). Covid-19 pandemisi sürecinde kurumsal yaşlı bakımı: İstanbul örneği. A. Erkilet, Z. K. Şerefoğlu Danış, Z. Can Kaya (Ed.), Pandemi ve kadın içinde (ss. 283-313). Otto Yayın. ISBN:978-605- 74057-4-6.

Aysan, M. F. (2022). Demografi içinde Sosyal bilimler ansiklopedisi. (ss. 275). Tübitak Yayınları. ISBN: 978-605-312-431-3.

Kılavuz, M. T. (2022). Arap Baharı’nda seküler hareketler ve rejim değişimi. M. Özcan, M. H. Mercan (Ed.), Arap ayaklanmalarını yeniden düşünmek içinde. Küre Yayınları.

Kılavuz, M. T. (2022). Otoriter rejimler. M. Balcı (Ed.), Çağdaş siyasal sistemler içinde. Nobel Yayınları.

Kılavuz, M. T. (2022). Orta Doğu’da siyasal rejimler. T. Eğri, M. H. Mercan (Ed.), Orta Doğu ekonomi politiği içinde. İktisat Yayınları.

Nişancı, Z. (2022). Immigration, religion, and civic engagement. R. Ramji, A. Marshal (Ed.), The Bloomsbury handbook of religion and migration (Bloomsbury handbooks) içinde (ss.195-214). Bloomsbury Publishing.

Nişancı, Z., Aydın, A. B., Özer, N. (2022). Türkiye’de gençlik ve dinin önemi. Z. Nişancı, A. Özdinç (Ed.), Türkiye’nin gençleri 2: ileri analizler içinde (ss. 6-28). Palet Yayınları.

Akbulut, Y., Nişancı, A. A., Sağlam, H. (2022). Kim daha mutlu (2.0)? Yeni bulgular ışığında gençlerin mutluluk seviyelerini etkileyen faktörler. Z. Nişancı, A. Özdinç (Ed.), Türkiye’nin gençleri 2: ileri analizler içinde. Palet Yayınları. ISBN:978-625-8414-58-5.

Yetiş-Bayraktar, A. (2022). Saatin söyledikleri: Türkiye’de ailede iş bölümü ve iş-yaşam dengesi. A. Erkilet, Z. K. Şerefoğlu Danış, Z. Can Kaya (Ed.), Pandemi ve kadın içinde (ss. 357-386). Otto Yayın. ISBN:978-605- 74057-4-6.

 

2021

Aysan, M. F. (2021). Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve aile. M. F. Aysan (Ed.). TDE Yayınları.

Aysan, M. F. & Aysan, Ü. (2021). Institutions and individuals: social policies in contemporary Turkey. Social policy in the Islamic world içinde (ss. 137-157). Palgrave Macmillan.

 

2020

Aysan, M. F. (2020). Geleceğin Türkiye'sinde sosyal politikalar. İstanbul: İlke Yayınları.

Aysan, M. F. & Paluluoğlu, M. F. (2020). Sağlık diplomasisi. Dönüşen diplomasi ve Türkiye içinde (ss. 259-286). İstanbul: Küre Yayınları.

Aysan, M. F. (2020). Access to social protection by immigrants, emigrants and resident nationals in Turkey. Migration and social protection in Europe and beyond (Volume 3) içinde (ss. 389-400). Cham: Springer.

Aysan, M. F. (2020). Bildiğimiz refah devletini yeniden düşünmek: COVID-19 pandemisi ve sonrasında sosyal politikalar. Küresel salgının anatomisi içinde (ss. 669-687). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.

Kılavuz, M. T. (2020). The establishment and success of Islamist parties. Routledge handbook on political parties in the Middle East and North Africa içinde (ss.33-43). London: Routledge.

Kılavuz, M. T. (2020). Mısır’da liberal düşünce. Müslüman dünyada çağdaş düşünce - cilt 2 içinde (ss.239-261). Ankara: Yurtdışı Türkler Başkanlığı.

 

2018

Şentürk, M., Çolak, Y., Aysan, M. F., Başpınar, A., Ceylan, H., Yaman, Ö. M. , ...& Tuna, A. S. (2018). Yerel yönetimler için sosyolojik master plan hazırlama rehberi. İstanbul: Esenler Belediyesi Yayınları.

Aysan, M. F. (2018). Between risks and opportunities: social policies in contemporary Turkey. Turkish economy içinde (ss.101-120). Palgrave.

 

2017

Aysan, M. F. (2017). Türkiye’de sosyal güvenlik ve refah. Gerontoloji içinde (ss.387-407). İstanbul: Nobel.

 

2015

Aysan, M. F. (2015). Türkiye’nin demografik dönüşümü ve yeni meydan okumalar. Türkiye'de toplumsal değişim içinde (ss.67-88). İstanbul: Nobel.

 

2013

Aysan, M. F. (2013). Sosyal politikada yeni yaklaşımlar ve yerel yönetimler. Kentleşme ve sosyal politikalar içinde (ss. 17-43). İstanbul: Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları.

 

2012

Aysan, M. F. (2012). Küreselleşme, “kriz” ve refah devleti. Küresel dönüşümler, küreselleşme zihniyet siyaset içinde (ss. 107-128). İstanbul: Küre Yayınları.

 

2011

Aysan, M. F. (2011). Pension regimes, gender and generational inequalities: the persistence of institutional differences in ageing postindustrial democracies. Ageing populations in post industrial democracies comparative studies of policies and politics içinde (ss. 106-126). New York: Routledge.

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 13.09.2023 17:50:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM