Devam Eden Projeler

European_Commission.svg.png (76 KB)

Proje Başlığı: Social Policies in Europe: Challenges and Opportunities Ahead

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH 

Proje Koordinatörü: Mehmet Fatih Aysan

Ekip Üyeleri: Mehmet Fatih Aysan, Talip Küçükcan, Nuri Tınaz, Aslıhan Nişancı, Ayşe Yetiş-Bayraktar, Muhammet Tahir Kılavuz, Zübeyir Nişancı

Tarih: 2022-2025

Bu eylem, AB'nin Türkiye'deki sosyal politikaların iyileştirilmesini teşvik ederek ve kolaylaştırarak Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bundan yola çıkarak bu projenin temel amacı, AB'nin küresel bir aktör olarak Türkiye'de sosyal politika yapımında katkısı konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu amaca, öğrencilerin Avrupa'daki değişen sosyal politikalar, çağdaş zorluklar, Avrupa sosyal politikalarına yönelik riskler ve nüfus gibi konulara odaklanan Avrupa Birliği Modülü derslerini seçme imkânına sahip olabilecekleri kurslar sağlayarak ulaşılacaktır. Bu derslerin sonuçları, proje boyunca düzenlenen seminerler, çalıştaylar ve her dönem sonunda öğrencilerin araştırma makalelerini sunabilecekleri öğrenci seminerleri ile birleştirilecektir. Bu çalıştaylar, Avrupa'daki sosyal politikalar konusunda yapıcı tartışmaları teşvik etmek için üniversite öğrencileri, akademisyenler, politika yapıcılar ve uzmanları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

 

TÜBİTAK_logo.svg.png (142 KB)

 

Proje Başlığı: Yüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-1003

Araştırmacı: Zübeyir Nişancı

Tarih: 2021–2023

Proje, 1980 sonrasında çok hızlı değişen ve dönüşen Türkiye yerleşim sistemini, günümüz kentsel alanlarındaki yüksek eğitim ve işkolları “alanları”nın yapılanması ile birlikte inceleyerek; ilçe düzeyinden yerleşim sistemindeki hiyerarşileri ve ilişki biçimlerini etkileyen faktörleri, kentsel/bölgesel politika eylem ve araçlarıyla birlikte izleyerek tanımlamayı amaçlamaktadır.

 

TÜBİTAK_logo.svg.png (142 KB)

Proje Başlığı: Yaşam Çevrelerinin, Sağlık Göstergeleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Sağlıklı Kentler için Toplum Katılımlı Bir Model Önerisi

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-1003

Araştırmacı: Zübeyir Nişancı

Tarih: 2020–2023

Bu proje ile yaşam çevrelerinin fiziksel özelliklerinin (yol ağı morfolojisinden elde edilen indeksler (morphometrics), arazi kullanım çeşitliliği ve yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, yaşayanların çeşitli sosyo-ekonomik özellikleri) ve bu özellikleri kullanarak farklı ölçeklerdeki kentsel sağlık göstergelerinin (fiziksel aktivite, obezite ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, depresyon) incelenmesi yapılmaktadır. Ayrıca, sağlıklı, yaşam memnuniyeti ve kalitesi yüksek kent vizyonu ile Türkiye’de de hızla artan kanıta dayalı (evidence-based) çalışmalara bir örnek olarak toplum katılımlı bir model çerçevesinde yaşam çevreleri ile yerleşme içi ilişkiler de incelenmektedir.

 

TÜBİTAK_logo.svg.png (142 KB)

Proje Başlığı: Ailenin Çocuk Yetiştirme ve Formal Eğitim ile İlgili Tutumlarının Çocuğun Akademik, Bilişsel ve Sosyal-Duygusal Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Link: https://bilisselakademilab.com/kule/

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-ARDEB-1003

Yürütücü: Beyza Ateş Şen, Araştırmacı: Ayşe Yetiş Bayraktar

Tarih: 2020-2023

Bu boylamsal proje, aile ve okul arasındaki etkileşimlerin çocuğun akademik-bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimi üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerini araştırmayı hedeflemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 27.11.2023 16:04:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM