Yönetim

foto mfa.jpg (123 KB)

Müdür

Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi, Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü müdürü ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılında University of Western Ontario’da Sosyoloji doktorasını tamamlamış, yine aynı üniversitede 2010-2012 yılları arasında öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Mehmet Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 2012-2020 yılları arasında Sosyoloji bölümü öğretim üyesi ve 2016-2020 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yapmıştır. Temel ilgi alanları demografi, aile, iktisadi sosyolojisi ve sosyal politikalar olan Aysan’ın çalışmalarının merkezini emek piyasası, nüfus yapısı ve sosyal politikaların toplum refahı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Aysan’ın araştırmaları TÜBA, Avrupa Birliği, Avrupa Araştırma Konseyi, IDRC, British Council ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olup çalışmalarından bazıları Routledge, Palgrave, Springer, Population & Development Review, Canadian Journal of Sociology ve Emerging Markets & Finance gibi dergi ve yayınevlerinde yayımlanmıştır.

https://avesis.marmara.edu.tr/maysan

 

626761-823782878.jpg (63 KB)

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Hartford Seminary’den ise yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hartford Institute Religion Research’da (Hartford Din Araştırmaları Enstitüsü) araştırma projelerinde çalıştı. Doktora eğitimini de Loyola University Chicago Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Loyola University Chicago’da okutman olarak dersler verdi. Aynı okulda 2011 ve 2013 yılları arasında İstatistik Danışmanı olarak çalıştı. 2015 ve 2019 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak ders verdi.  Nicel Araştırma Metodları, Gençlik araştırmaları, Din Sosyolojisi, Sivil ve Sosyal Katılım, Sosyal Eşitsizlikler, Göçmenlik ve Küreselleşme başlıca ilgilendiği konular arasındadır.  

https://avesis.marmara.edu.tr/8494

 

IMG_1978 profile.jpeg (1.14 MB)

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Muhammet Tahir Kılavuz Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görevlidir. Araştırma alanları arasında hem Orta Doğu özelinde hem de bölgeler arası olarak otoriter rejimler, rejim değişimi, din ve siyaset, darbeler ve anket çalışmaları gibi konular bulunmaktadır. Çalışmaları otoriter rejimlerin sürekliliği, rejimlerin demokrasilere ve diğer otoriter rejimlere dönüşümü ve bu süreçlerde siyasal kurumların hem rejimlerin hem de vatandaşların davranışları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Kılavuz siyaset bilimi alanında doktora derecesini University of Notre Dame’den ve yüksek lisans derecesini de Koç Üniversitesi’nden almıştır. Aynı zamanda Harvard University Kennedy School of Government bünyesindeki Middle East Initiative programında doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. 

https://avesis.marmara.edu.tr/mkilavuz  

 

Ayşe Yetiş Bayraktar.jpg (216 KB)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş-Bayraktar Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi YK üyesi ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 2013 yılında University of Massachusetts Amherst’de Sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Ayşe Yetiş Bayraktar, 2013-15 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora sonrası araştırmacı, 2016-20 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim Üyesi, 2019-20 yılları arasında aynı üniversitede İİSBF dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Temel ilgi alanları sosyal tabakalaşma, çalışma sosyolojisi ve zaman sosyolojisi olan Yetiş-Bayraktar’ın çalışmaları bu alanlarda toplanmıştır. 2013 yılında Work and Occupations isimli dergide basılan,“From the Shop Floor to the Kitchen Floor: Maternal Occupational Complexity and Children's Reading and Math Skills” isimli makalesi 2014 yılında alanının prestijli ödüllerinden Rosabeth Moss Kanter Ödülü Finalisti olmaya hak kazanmıştır.

https://avesis.marmara.edu.tr/ayse.yetis

 

WhatsApp Image 2021-06-29 at 23.17.55.jpeg (12 KB)

Üye

Doç. Dr. Aslıhan Nişancı Marmara Üniversitesi Psikoloji bölümünde görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. Jane Addams Sosyal Hizmet Koleji'nde sosyal hizmet alanında  ruh sağlığı çalışarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Stajlarının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında çalışmıştır. Jane Addams College of Social Work'teki doktora çalışmaları sırasında, tez araştırması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk göçmen ailelerde ebeveynlik ve ergen refahı ilişkisine odaklanmıştır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Nottingham Trent Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Uygulama ve araştırma ilgi alanları ruh sağlığı, ebeveynlik, çocuk sağlığı ve göçmenliktir. Ruh sağlığı alanında çeşitli eğitimleri tamamlamış ve danışmanlık yapmaktadır. İngiltere'de kayıtlı bir sosyal hizmet uzmanıdır ve İngiliz Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği üyesidir.

https://avesis.marmara.edu.tr/14558

 

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 19.11.2023 13:23:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM