Toplantılar

sp-calistay-8-15-ocak-2022_1641893115.jpeg (240 KB)

4. Sosyal Politikalar Çalıştayı: Nüfus ve Toplum

 

Tarih: 8 Ocak 2022, 15 Ocak 2022

Saat: 09:30 - 17:00, 09:45 - 17:00

Yer: Online, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

 

1. GÜN

1. Oturum: Temel Tartışmalar | 09:30 - 12:00 | Moderatör: Banu Ergöçmen

Nüfus Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm - Şefik Aygöl 

Türkiye Nüfusuna Kuramsal Bakış - Banu Ergöçmen

Türkiye'de Nüfus Verilerinin Toplanması ve Yeni Eğilimler - Ahmet Sinan Türkyılmaz & Pelin Çağatay

Ceride Nezaretinden Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne Osmanlı Demografisi: Kaynaklar, Terminoloji ve Nüfus Özellikleri - Sezgin Demircioğlu

 

2. Oturum: Türkiye'nin Demografik Dönüşümü | 12:30  14:30 | Moderatör: Emine Özmete

Türkiye'de Aile Yapısı: Dün, Bugün ve Yarın - İsmet Koç

Türkiye'nin Demografik Değişimi ve Yaşlanma - Hamza Kurtkapan

Türkiye'de Aktif Yaşlanma: Kuşaklararası Dayanışma ve Bakım Emeği - Emine Özmete

Türkiye'de Ölümlülük ve Ölüm Nedenleri - Mehmet Ali Eryurt

 

3. Oturum: Tarih ve Göç | 15:00 - 17:00 | Moderatör: Mehmet Ali Eryurt

19.yy ve 20.yy'da Osmanlı'da İskan ve Göç Hareketleri - Nedim İpek

Kentsel Dönüşümü Kırdan Kente Göçenlerin Kentle Bütünleşmesi Çerçevesinde Okumak - Zerrin Ezgi Kahraman

Türkiye'nin Kentleşme Serüveni: Sosyo-demografik Bir Değerlendirme - Suvat Parin

İklim Değişikliğinin Tarım Sektörüne Etkilerine Bağlı Nüfus Hareketlilikleri - Çağatay Dikmen & Ali Gül

 

2. GÜN

1. Oturum: Tarih | 09:45 - 12:00 | Moderatör: Mehmet Fatih Aysan

Osmanlı Demografisi: Kaynaklar, Terminoloji ve Nüfus Özellikleri - Yunus Uğur

Küresel Göçler Çağında Osmanlı İmparatorluğu'nun Dış Göç Politikaları 1870-1914 - Kazım Baycar

Türkiye'de Erken Cumhuriyet Döneminde Salgın Hastalıklar, Nüfus Tartışmaları ve Sağlık Politikaları (1923-1950) - Ceren İlikan Rasimoğlu

"İşçi Köylüler"den "Euro-Türk"lere: Devletin Avrupadaki Göçmenlere Yönelik Değişen Algısı - Selen Artan Bayhan

 

2. Oturum: Göç | 13:00 - 15:00 | Moderatör: Yunus Kaya

Amerika'da Nitelikli ve Niteliksz Göçün Son 50 Yılı - Nuri Tınaz

Dışlama ve İçerme Arasında Avrupa'daki Türk Diasporasının Sosyal ve Ekonomik Durumları - Talip Küçükcan

Göçün 10. Yılında Türkiye'deki Suriyeli Nüfusun Sosyo-demografik Tahlili - Ayşegül Kayaoğlu

Suriyeli Göçünün Türkiye'de Aile Yapısına Etkisi - Murat Anıl Mercan

 

3. Oturum: Aile | 15:30 - 17:00 | Moderatör: Nuri Tınaz

Türkiye'de Doğurganlıkta Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Eğilimler - Sutay Yavuz

Küresel Eğilimler Bağlamında 2000 Sonrası Türkiye'de Evlilik ve Boşanma - Yunus Kaya

Saatin Söyledikleri: Türkiye'de Ailede İş Bölümü ve İş-Yaşam Dengesi - Ayşe Yetiş-Bayraktar

 

Düzenleyenler: Mehmet Fatih Aysan & Nuri Tınaz

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 11.02.2024 21:08:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM