Toplantılar

TRK 1.png (1.41 MB)

Jean Monnet Yaz Seminerleri

 

Tarih: 21 - 22 - 23 Ağustos 2023

Saat: 09:30 - 16:30

Yer: Google Meet

 

Özet

Günümüzde, sosyal politikaların önemi giderek artmaktadır. Sosyal refahın adil bir şekilde dağıtımı sosyal politikalar alanında yenilikçi çalışmalar yapmayı gerekli kılmaktadır. Diğer yandan gerçekçi ve kalıcı politikaların üretilebilmesi için Türkiye ve Avrupa Birliği’nde kamu ve özel sektörün, sivil ve akademik oluşumların işbirliği yapması gerekmektedir.

Jean Monnet (JM) Yaz seminerleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, politika yapıcılar, yerel yöneticiler ve araştırmacılara konuyla ilgili görüşlerini sunma ve tartışma, fikir alışverişinde bulunma ve yapıcı bir ortamda yeni ağlar oluşturma fırsatı sunacaktır. 21-23 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak JM yaz seminerleri, sosyal politika alanında çalışan çeşitli uzmanları bir araya getirecektir. Üç günlük etkinlik boyunca göç, gençlik, demokrasi, afetler, iş yaşam dengesi ve yaşam memnuniyeti gibi konular alanında yetkin akademisyenler tarafından ele alınacaktır.

Hedefler

Politika yapıcıların, akademisyenlerin, araştırmacıların, STK temsilcilerinin ve öğrencilerin katılımıyla sosyal politikalara bütüncül ve yenilikçi bir bakış açısı geliştirmek

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin sosyal politika yapımında küresel bir aktör olarak katkısına dair farkındalık oluşturmak

Farklı arka planlardan katılımcıların, sosyal politikalar üzerine yeni yaklaşımları inceleyebilmesi adına uygun ortamlar oluşturmak

Refah devletlerinin karşılaştığı çağdaş sorunlar üzerine yeni fikirler ve uygulamalar paylaşarak yapıcı tartışmalar başlatmak

Kazanımlar

Yaz seminerleri, politika yapıcıları, akademisyenleri, uzmanları ve öğrencileri bir araya getirerek Avrupa'daki sosyal politikalar üzerine yapıcı tartışmaları arttırmak adına örnek teşkil edecektir.

Nüfus ve sosyal politikalar alanında geniş bir çerçeve sunacak olan seminer, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına katkı sağlayacak ve AB'nin Türkiye'deki sosyal politikaların geliştirilmesinde etkisini teşvik ederek kolaylaştıracaktır.

Seminerler, farklı temalarda farklı aktörlerin katılımına fırsat sunduğundan bireylere ve kurumlara yeni bakış açıları kazandıracak, yeni ortaklıkların ve gelecek çalışmaların önünü açacaktır.

Katılım Şartları

Yaz seminerleri, politika yapıcılar, yerel yöneticiler, STK temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar,  ve öğrenciler başta olmak üzere sosyal politikalar alanına ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Etkinlik ücretsiz olup katılım için aşağıdaki link üzerinden kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Katılımcı sayısı sınırlıdır ve online etkinlik linki katılım formunu dolduranlar ile paylaşılacaktır. Üç günlük etkinliğe tam katılım sağlayanlara katılım sertifikası verilecektir.

Kayıt formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK2EVADDlFJ3ylKdsiyjjvbUCuLkQAKvfPbqZG-OCGEbXFJQ/viewform

Program 1.png (33 KB)

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi, Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü müdürü ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılında University of Western Ontario’da Sosyoloji doktorasını tamamlamış, yine aynı üniversitede 2010-2012 yılları arasında öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Temel ilgi alanları demografi, aile, iktisadi sosyolojisi ve sosyal politikalar olan Aysan’ın çalışmalarının merkezini emek piyasası, nüfus yapısı ve sosyal politikaların toplum refahı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır.

 

Prof. Dr. Nuri Tınaz Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Doktorasını İngiltere’de University of Warwick’te tamamlamıştır. 2001-2005 yılları arasında University of Cambridge’de dersler ve seminerler vermiştir. 2008 yılında Fulbright misafir öğretim üyesi programı kapsamında ABD Utah State University’de bulunmuştur. Din sosyolojisi, Orta Doğu çalışmaları, yeni dini hareketler, etnik, ırksal ve göçmen Topluluklar gibi konular temel araştırma alanlarıdır.  

 

Doç. Dr. Muhammet Tahir Kılavuz Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi, Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcısıdır. Kılavuz siyaset bilimi alanında doktora derecesini University of Notre Dame’den almıştır. Aynı zamanda Harvard University Kennedy School of Government bünyesindeki Middle East Initiative programında doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.  Araştırma alanları arasında hem Orta Doğu özelinde hem de bölgeler arası olarak otoriter rejimler, rejim değişimi, din ve siyaset, darbeler ve anket çalışmaları gibi konular bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Ümmügülsüm Aysan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Aysan, Kanada Brock University İşletme Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora derecesi almıştır. Ümmügülsüm Aysan’ın başlıca çalışma alanları; yaşlılık ve yaşlı bakımı, sosyal politikalar, yaşam memnuniyeti, iş-yaşam dengesi ve sürdürülebilirliktir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Nişancı Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. Jane Addams Sosyal Hizmet Koleji'nde sosyal hizmet alanında doktorasını tamamlamıştır. Stajlarının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında çalışmıştır. Uygulama ve araştırma ilgi alanları ruh sağlığı, ebeveynlik, çocuk sağlığı ve göçmenliktir. İngiltere'de kayıtlı bir sosyal hizmet uzmanıdır ve İngiliz Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği üyesidir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş-Bayraktar Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi YK üyesi ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 2013 yılında University of Massachusetts Amherst’de Sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Ayşe Yetiş Bayraktar, 2013-15 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora sonrası araştırmacı, 2016-20 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim Üyesi, 2019-20 yılları arasında aynı üniversitede İİSBF dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Temel ilgi alanları sosyal tabakalaşma, çalışma sosyolojisi ve zaman sosyolojisidir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi, Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcısıdır. Doktora eğitimini Loyola University Chicago Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. 2009-2014 yılları arasında Loyola University Chicago’da okutman olarak dersler vermiş, aynı okulda 2011 ve 2013 yılları arasında İstatistik Danışmanı olarak çalışmıştır.  Nicel araştırma metotları, gençlik araştırmaları, din sosyolojisi, sivil ve sosyal katılım, sosyal eşitsizlikler, göçmenlik ve küreselleşme başlıca ilgilendiği konular arasındadır.  

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 11.02.2024 21:05:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM