Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş Bayraktar ve Öğrencilerinin TÜBİTAK Proje Başarısı

Ayşe Yetiş Bayraktar proje duyurusu.jpg (341 KB)

Merkezimizin akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş Bayraktar’ın danışmanlığında Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencilerimizden Ceyhun Aksoy, Rümeysa Dağ ve Elif Demirel’in hazırladığı “Gelişen Müzik Dinleme Teknolojilerinin Toplum Üzerindeki Etkisi” isimli proje, TÜBİTAK 2209A destek programı tarafından fonlanmaya hak kazanmıştır. Hocamızı ve öğrencilerimizi kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

HIZLI ERİŞİM